Styrelsen

ÄPK´s Styrelse

Ordförande

 

Sekreterare

 

Kassör

 

Ledamöter

 

 

Suppleanter

 

 

Valberedning

 

 

Revisorer

 

 

Ban Chef

 

Miljöansvarig

 

Tävlingsledning

Torgny Carlsson

 

Barbro Carlsson

 

Johan Öberg

 

Mikael Gustavsson

Stig-Erik Nilsson

 

Rutger Nyström

Adam Vikberg

 

Alf Grankvist

Ulf Lundberg

 

Patrik Grahn

Gunnar Nordlund

 

Stig-Erik Nilsson

 

Torgny Carlsson

 

Ulf Lundberg

Stig-Erik Nilsson

Älvsbyns Pistolklubb Copyright @ All Rights Reserved - webmaster@alvsbypk.se